Voorwaarden

   Algemeen

  • Aanmelden van alle kinderen geboren in °2020 en ouder vanaf woensdag 23 februari 2022 (vanaf 9.00 u.) tot en met donderdag 31 maart 2022 (tot 16.00 u.).
  • De aangemelde kinderen worden gerangschikt op basis van schoolvoorkeur en afstand.
  • De toewijzing van vrije plaatsen gebeurt per geboortejaar of leerjaar (we gebruiken vastgelegde percentages voor indicator- en niet-indicatorleerlingen).
  • Als er voldoende vrije plaatsen zijn, dan wordt de gemaakte schoolkeuze toegekend.
  • Als er onvoldoende vrije plaatsen zijn, gebruiken we het criterium 'afstand tot de school'. (domicilieadres of werkadres)
  • De toewijzingen worden per mail verstuurd, ten laatste op 29 april 2022 (indien geen mailadres opgegeven --> via brief).
  • De inschrijvingen met ticket starten op maandag 2 mei 2022 en eindigen op woensdag 25 mei 2022.
  • Let op: na 25 mei 2022 is je ticket niet meer geldig.
  • Neem contact op met de school, telefonisch of via mail, om je kind in te schrijven.

Wil je extra info over aanmelden en inschrijven in een basisschool in Vilvoorde? Je kan alles nalezen op http://www.naarschoolinvilvoorde.be/