Voorwaarden

   Algemeen

  • Aanmelden van broers en zussen én kinderen van personeel van °2022 en ouder vanaf woensdag 15 november 2023 (vanaf 9.00 u.) tot en met woensdag 6 december 2023 (tot 16.00 u.).
  • De aangemelde kinderen worden gerangschikt op basis van schoolvoorkeur en afstand.
  • De toewijzing van vrije plaatsen gebeurt per geboortejaar of leerjaar.
  • Als er voldoende vrije plaatsen zijn, dan wordt de gemaakte schoolkeuze toegekend.
  • Als er onvoldoende vrije plaatsen zijn, gebruiken we het criterium 'afstand tot de school'. (domicilieadres of werkadres)
  • De toewijzingen worden per mail verstuurd, ten laatste op 22 december 2023 (per brief? Geef dan een seintje aan de beheerder nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be).
  • De inschrijvingen met ticket starten op maandag 8 januari 2024 en eindigen op vrijdag 26 januari 2024.
  • Let op: na 26 januari 2024 is je ticket niet meer geldig.
  • Neem contact op met de school, telefonisch of via mail, om je kind in te schrijven.

Wil je extra info over aanmelden en inschrijven in een basisschool in Vilvoorde? Je kan alles nalezen op http://www.naarschoolinvilvoorde.be/