Voorwaarden

   Algemeen

  • Aanmelden van de voorrangsgroepen (broer/zus én kinderen van personeel) vanaf maandag 15 november 2021 (vanaf 9.00 u.) tot en met maandag 6 december 2021 (tot 16.00 u.).
  • De aangemelde kinderen worden gerangschikt op basis van schoolvoorkeur en afstand.
  • De toewijzing van vrije plaatsen gebeurt per geboortejaar of leerjaar (we gebruiken vastgelegde percentages voor indicator- en niet-indicatorleerlingen).
  • Als er voldoende vrije plaatsen zijn, dan wordt de gemaakte schoolkeuze toegekend.
  • Als er onvoldoende vrije plaatsen zijn, gebruiken we het criterium 'afstand tot de school'. (domicilieadres of werkadres)
  • De toewijzingen worden per mail verstuurd, ten laatste op 23 december 2021 (indien geen mailadres opgegeven --> via brief).
  • De inschrijvingen met ticket starten op maandag 10 januari 2022 en eindigen op vrijdag 28 januari 2022.
  • Let op: na 28 januari 2022 is je ticket niet meer geldig.
  • Neem contact op met de school, telefonisch of via mail, om je kind in te schrijven.

Wil je extra info over aanmelden en inschrijven in een basisschool in Vilvoorde? Je kan alles nalezen op http://www.naarschoolinvilvoorde.be/